Delavnica za samozaposlene v uprizoritvenih umetnostih


Foto: Pixabay

Združenje dramskih umetnikov Slovenije je kot član Mednarodne zveze igralcev FIA dobilo priložnost, da sodeluje v projektu EAEA (Evropske zveze za izobraževanje odraslih) in EFJ (Evropske zveze novinarjev): »Doseganje polnega potenciala socialnega dialoga za atipične delavce« (Reaching the Full Potential of Social Dialogue for Atypical Workers).

Projekt je namenjen samozaposlenim in prekarnim delavcem v uprizoritvenih umetnostih in je zamišljen kot trening z zunanjim trenerjem. Trenerka Kate Elliott iz Velike Britanije bo v Slovenijo prišla dvakrat, prvič 1. julija na enodnevni seminar, in drugič jeseni na dvodnevni seminar, datum bo določen kasneje. Skupaj z udeleženci bo poskusila oceniti sedanjo situacijo samozaposlenih v Sloveniji, in na podlagi njihovih potreb izdelati strategijo za učinkovito organiziranje atipičnih delavcev znotraj Združenja dramskih umetnikov, da boste dobili orodja in navdih za suvereno zastopanje svojih pravic.

Trening bo potekal v angleščini in je brezplačen. Udeleži se ga lahko največ 15 udeležencev, zato se vsi, ki vas zanima, čim prej prijavite na fia@zdus.si.