Ali lahko teorija postfordizma kaj pove o prekernem delu gibal(k)cev? Hm, da in ne!

Raziskovanje s predavanjem in razgovorom: Gregor Ilaš

foto Arhiv CoFestival

Virno pravi, da so padle meje med čisto intelektualno dejavnostjo, političnim delovanjem in delom. Ta čas sovpadanja imenuje postfordizem; čas v katerem so zahodne družbe fordistične tovarne selile na področja cenejše delovne sile, dopustili smo razkroj socialne države, določeni poklici ter celotne skupine so postali odvečni. Ostal je le boj za preostanek delovnih mest, ki pa, v skladu s postfordistično logiko, postajajo čedalje bolj fleksibilna, negotova, konkurenčna, prekerna.

Festival Pleskavica