Ali gledališka kritika izginja?

:
:
Okrogla miza.

Foto: Arhiv FBS

Kakšna je funkcija kritike v trenutni družbeni sferi in kako pristopati k njeni poziciji (ne)moči znotraj prereza časa? Ima kritika znotraj trenutnih omejenih razsežnosti polja refleksije še možnost argumentirano pristopati h kulturnim in umetniškim fenomenom, ki jih obravnava? V diskusiji, ki jo vsebinsko usmerja tematska številka revije Dialogi Kritičnost, bodo gostje in gosta razpravljali o poziciji gledališke kritike tukaj in zdaj, o njenem postopnem krčenju prostora, a hkrati tudi o novih prostorih pojavljanja. Lahko govorimo o izginjanju kritike ali pa morda (le) o njenem predrugačenju, če ne celo preporodu?

V sodelovanju z Društvom gledaliških kritikov in teatrologov Slovenije.

Moderatorka: Tajda Lipicer
Gostje: Petra Vidali, Maša Radi Buh, Mojca Jan Zoran, Andrej Predin, Boris Vezjak