Urška Zupančič

Kritiški poskus Urške Zupančič je v študijskem letu 2009/2010 nastal v okviru seminarja, ki ga na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo (Filozofska fakulteta, univerza v Ljubljani) vodi doc. cr. Gašper Troha.

Avtorjevi prispevki

Platonov 4