Petra Goljevšček

Kritiški poskus Petre Goljevšček je v študijskem letu 2014/2015 nastal v okviru seminarja, ki ga na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) vodi doc. dr. Gašper Troha.

Avtorjevi prispevki

Medtem ko skoraj rečem še ali prilika o vladarju in modrosti