Nika Korenjak

Foto: Jakob Jurkošek

Kritiški poskus Nike Korenjak je v študijskem letu 2013/2014 nastal v okviru seminarja, ki ga na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) vodi doc. dr. Gašper Troha.

Avtorjevi prispevki

Angel pozabe 1