Miklavž Komelj

Pesnik in umetnostni zgodovinar.

Njegov zapis o predstavi Brina je nastal v okviru kritiške platforme Kriterij, ki živi pod okriljem Zavoda Bunker. 

Avtorjevi prispevki

Iti v plesu do konca