Matjaž Lovrečič

Kritiški poskus Matjaža Lovrečiča je v študijskem letu 2018/2019 nastal v okviru seminarja, ki ga na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) vodi doc. dr. Gašper Troha.

Avtorjevi prispevki

Nerazum(lje)ni Ivanov