Maja Šorli

Foto: Nada Žgank

Dramaturginja, raziskovalka in psihologinja.

Zapis o predstavi Idealna je nastal v okviru kritiške platforme Kriterij, ki živi pod okriljem Zavoda Bunker.

Avtorjevi prispevki