Lara Brankovič

Foto: Blaž Brankovič

Kritiški poskus Lare Brankovič je v študijskem letu 2015/2016 nastal v okviru izbirnega predmeta Slovenska uprizoritvena umetnost, študijski program Slovenistika, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Nosilka predmeta je red. prof. dr. Katja Mihurko Poniž, asistent Rok Andres.

Avtorjevi prispevki

Gospa Bovary 1