Helena Fašalek

Foto: Jakob Jurkošek

Helena Fašalek je diplomirala iz primerjalne književnosti in literarne teorije. Zdaj končuje študij dramaturgije. Je vsestranska gledališka ustvarjalka. Piše dramska besedila (Prevozi, Juha za Ivana) in radijske igre (Sara). V gledališču deluje kot asistentka dramaturginje (Kos plastike, Nemoč) in kot performerka. Nastopila je v predstavah 5fantkov.si in Druge.

Kritiški poskus Helene Fašalek je v študijskem letu 2013/2014 nastal v okviru seminarja, ki ga na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) vodi doc. dr. Gašper Troha.

Avtorjevi prispevki

Lizistrata 2