Gregor Inkret

Foto: Radio Kaos

Gregor Inkret (1987) je na ljubljanski Filozofski fakulteti (do)študiral sociologijo kulture in primerjalno književnost, zdaj deluje pa predvsem kot pisec – med drugim je objavljal v Tribuni, na AirBeletrini, v Pogledih, Dnevnikovem Objektivu, Dialogih, na 3. programu Radia Slovenija (ARS) –, literarni kritik in sindikalist.

Kritiški poskus Gregorja Inkreta je v študijskem letu 2010/2011 nastal v okviru seminarja, ki ga na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) vodi doc. dr. Gašper Troha.

Avtorjevi prispevki

Lunine mene 2