Gašper Troha

Foto: Osebni arhiv

Doc. dr. Gašper Troha je publicist, kritik in teoretik, ki med drugim kot zunanji sodelavec poučuje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in je mentor DNK – Drobne nočne kritike, ki nastaja v okviru seminarja na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.

Avtorjevi prispevki