Anja Banko

Foto: Arhiv Bunker

Filmska kritičarka.

Njen zapis iz sezone 2017/2018 je nastal v okviru kritiške platforme Kriterij, ki živi pod okriljem Zavoda Bunker.

Avtorjevi prispevki

Gledališče vsakdana