Zala Norčič

Kritiški poskusi Zale Norčič so v študijskem letu 2017/2018 nastali v okviru seminarja, ki ga na Oddelku za primerjalno književnost in literarno teorijo (Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani) vodi doc. dr. Gašper Troha.

Avtorjevi prispevki

Ni prostora za razum in empatijo

Dantonova smrt