Tibor Hrs Pandur

Foto: Arhiv Bunker

Pesnik, urednik in esejist.

Njegov zapis iz sezone 2017/2018 je nastal v okviru kritiške platforme Kriterij, ki živi pod okriljem Zavoda Bunker.

Avtorjevi prispevki

Semantična arheologija giba