Luka Zagoričnik

Foto: Nada Žgank

Glasbeni kritik in urednik

Zapis o predstavi Anarhija je nastal v okviru kritiške platforme Kriterij, ki živi pod okriljem Zavoda Bunker. 

Avtorjevi prispevki