dr. Saša Cecić Erpič

Foto: Aljoša Rebolj

Izredna profesorica za razvojno in športno psihologijo.

Zapis o predstavi 365padcev je nastal v okviru kritiške platforme Kriterij, ki živi pod okriljem Zavoda Bunker.