Novice

Objavljamo javno pismo Asociacije, društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti, v katerem obsojajo napade na Prešernovi nagrajenki Simono Semenič in Majo Smrekar: Več

Informacije

Društvo Asociacija je na tradicionalni novinarski konferenci ob kulturnem prazniku predstavilo analizo stanja v kulturi na področju nevladnih organizacij (NVO) in samozaposlenih. Več

Informacije

Objavljamo skupno odprto pismo stanovskih in strokovnih združenj ministru za kulturo, v katerem nasprotujejo spremembam, ki jih prinaša predlog uredbe o spremembah in dopolnitvah uredbe o samozaposlenih v kulturi. Več

Informacije

Objavljamo izjavo za javnost Asociacije, društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti ob napovedanih rezih v kulturo. Več

Informacije

Vabilo na javno razpravo civilne družbe Kandidati za novega kulturnega ministra in organiziranost kulture v Sloveniji. Razprava bo potekala v ponedeljek, 4. marca, ob 19. uri v Stari mestni elektrarni – Elektro Ljubljana. Več

Informacije

Okrogla miza v organizaciji Asociacije, društva nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in umetnosti bo potekala v petek, 30. 11. 2012, ob 18.00 v Klubu Daktari (Krekov trg 7, Ljubljana). Več

Informacije

Društvo Asociacija je bilo seznanjeno z ustavitvijo postopka javnega razpisa za izbor kulturnih projektov na področju uprizoritvene umetnosti, ki bi jih morala v letu 2012 sofinancirati Republika Slovenija iz proračuna namenjenega za kulturo, s strani nekaterih od oškodovancev, članov našega društva. Več

Informacije

V Društvu Asociacija, kot predstavniki neodvisnih producentov in samostojnih ustvarjalcev na področju umetnosti in kulture oziroma skupine prekarnih delavk in delavcev v kulturi, za katere v sodobni slovenski državno-pravni ureditvi ne obstaja institut, ki bi ustrezno urejal in ščitil njihove socialne pravice, podpiramo sindikate javnega sektorja v njihovem boju proti demontaži socialne države in s tem posledično javnih servisov in služb, ki zagotavljajo enakopraven dostop do kvalitete življenja vseh državljanov. Več

Informacije

Ob državnem kulturnem prazniku 2012 Več

Informacije

V Asociaciji, društvu nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju umetnosti in kulture, se pridružujemo predlogu interesne skupine negospodarskih dejavnosti Državnega sveta, ki nasprotuje ukinjanju samostojnega Ministrstva za kulturo oziroma pridruževanju Ministrstva za kulturo k novemu Ministrstvu za izobraževanje, znanost, kulturo in šport, kot predvideva Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o Vladi RS, sprejet 26. 1. 2012. Več

Informacije

Prikaži več