Maja Šnuderl

Foto: Arhiv Bunker

Udeleženka Kritiške šole Nagiba in Drugajanj.

Zapis o predstavi Prva altruistična predstava je nastal v okviru kritiške platforme Kriterij, ki živi pod okriljem Zavoda Bunker.

Avtorjevi prispevki