Biljana Žikić

Foto: Arhiv Bunker

Doktorica medijskih študijev, raziskovalka in novinarka.

Zapis o predstavi PopParty je nastal v okviru kritiške platforme Kriterij, ki živi pod okriljem Zavoda Bunker.

Avtorjevi prispevki

Vzem si ga lagano