Ana Cukjati

Foto: Ana Cukjati

Ana Cukjati je diplomirana slovenistka, ki si želi postati učiteljica. Lektorira, prevaja in literarno ustvarja, predvsem prozo. Obožuje živali, ki jim namenja veliko prostega časa. 

Kritiški poskus Ane Cukjati je v študijskem letu 2015/2016 nastal v okviru izbirnega predmeta Slovenska uprizoritvena umetnost, študijski program Slovenistika, Fakulteta za humanistiko Univerze v Novi Gorici. Nosilka predmeta je red. prof. dr. Katja Mihurko Poniž, asistent Rok Andres.

Avtorjevi prispevki

Hura, Nosferatu!