Teden slovenske drame

Kranj, 07. 11. 2020 - 15. 11. 2020

ODPOVEDANO


50. Teden slovenske drame se začne na svetovni dan gledališča, 27. marca, z otvoritvijo in podelitvijo nagrad Združenja dramskih umetnikov Slovenije in traja do 5. aprila. Teden slovenske drame je že od svojega začetka osrednji festival uprizoritev, nastalih po slovenskih dramskih besedilih. Prešernovo gledališče Kranj ga organizira s podporo Ministrstva za kulturo in Mestne občine Kranj. 

Marko Sosič, pisatelj in režiser in selektor Tedna slovenske drame 2020 si za 50. izvedbo festivala Teden slovenske drame ogledal 48 predstav, od teh jih je bilo uradno prijavljenih 28. V živo si je ogledal 43 predstav, pet pa na videoposnetku, med slednjimi so bile tri predstave iz tujine, saj se je vodstvo Prešernovega gledališča Kranj odločilo, da za jubilejno izvedbo festivala konkurirajo tudi predstave, ki so nastale v tujini po slovenski dramski predlogi.

Predstave, ki si jih ogledal, so bile premierno uprizorjene leta 2019 v produkciji tako institucionalnih kot tudi drugih gledaliških hiš in ustanov.

Beseda selektroja 50. Tedna slovenske drame Marka Sosiča: "Svoj izbor sem zasnoval predvsem med izrazito dramskimi teksti, pri ogledu pa se nisem odrekel predstavam, ki svoj jezik razvijajo v različnih inačicah dramskih, postdramskih, performativnih in drugih poetik, s katerimi nakazujejo nova iskanja znotraj sodobne gledališke govorice. Izbiral sem tudi med predstavami z izrazitim režijskim branjem v povezavi z uprizoritveno poetiko in estetsko inovativnostjo. Osnovni kriterij pa je bila vsebinska in estetska celovitost ter slojevitost izvedbe posameznih predstav, ne nazadnje pa tudi vse tisto, s čimer se je posamezna predstava dotaknila moje estetske, družbene, socialne in civilne zavesti.

Letošnje predstave, ki sem jih uvrstil v tekmovalni in spremljevalni program, so tako s tematskega kot tudi z estetskega vidika precej različne, po mojem mnenju pa jih vendarle povezujejo teme, ki se dotikajo temeljnih vprašanj človekovega bivanja. Od preizpraševanja krivde do odgovornosti oziroma neodgovornosti posameznika do sočloveka in družbe, odgovornost družbe do posameznika, razpad družine kot prispodoba razpada samega naroda, nesmisel izdajstev in maščevanj, veliko je vprašanj, ki se odpirajo na temo ljubezni in erosa, ženskega vprašanja pa tudi na temo neizrekljive samote in samotnosti, iskanja lastnega obraza, človekovega cinizma ter mnogoterih eksistenčnih in eksistencialnih vprašanj, ki jih človeku postavlja sodobni družbeni ustroj, ki mu prepogostoma izničuje dostojanstvo in pred katerim je človek skoraj vselej nemočen.

Sicer pa se je v meni v dveh letih utrdila misel, da slovenski teater ostaja na visoki estetski ravni, v njem pa si tudi igralci, avtorji in režiserji mlajše generacije suvereno utirajo pot.

Ob tem mi dovolite še kratko misel: zato, da bi se jubilejna 50. izvedba Tedna slovenske drame v popolnosti osmislila, bi si želel, da vodstva gledališč, ki bodo sodelovala na festivalu, storijo vse, da se predstave tako v tekmovalnem kot tudi v spremljevalnem programu odigrajo tu, kjer ima festival svoj domicil, v Prešernovem gledališču in na lokacijah, za katere se bo organizator dogovoril s posameznimi gledališkimi hišami ali skupinami."

Marko Sosič, pisatelj in režiser, selektor Tedna slovenske drame 2020

 

TEKMOVALNI PROGRAM

 

SPREMLJEVALNI PROGRAM

Spletna stran Tedna slovenske drame.

Povezava: Utemeljitev izbora predstav (PDF)


Vir: http://veza.sigledal.org/festival/teden-slovenske-drame-f-4