STA, 7. 6. 2017

Vizualna podoba prenovljene ljubljanske Drame znana kmalu, finančna plat še pod vprašajem

Prihodnji teden bodo znani rezultati arhitekturnega natečaja za prenovo SNG Drama Ljubljana. Ker projekt prenove predvideva tudi nakup Nemške hiše, kjer ima Drama prostore v najemu, je ministrstvo za kulturo že začelo postopke. Začetek prenove je predviden v letu 2019, rešitev finančne plati projekta ministrstvo vidi v t.i. kulturnem evru.

SNG Drama Ljubljana / Foto: Peter Uhan

Kot so povedali na ministrstvu za kulturo, bo vlada prostore v Nemški hiši odkupila z namenom, da bi zagotovila predvideno faznost izvedbe celovite prenove SNG Drama Ljubljana in s tem v polni meri omogočila nadaljnje izvajanje poslanstva javnega zavoda. Na ministrstvu pričakujejo, da bo do odkupa prostorov, ki so last Mestne občine Ljubljana, prišlo poleti.

Za različna pripravljalna dela v zvezi s sanacijo Drame bo ministrstvo zagotovilo po 900.000 evrov v letošnjem in v letu 2018. S tem sredstvi bo pokrilo izvedbo arhitekturnega natečaja, pripravo projektne dokumentacije, odkup prostorov Nemške hiše, izdelavo konzervatorskega načrta, spremembo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) in arheološke raziskave.

Kot so še pojasnili, je za investicije na področju kulture v proračunu ministrstva za letos zagotovljenih 1,6 milijona evrov, kar je 1,08 odstotka celotnega letnega proračuna ministrstva. Ministrstvo lahko iz teh sredstev na kulturnih spomenikih državnega pomena v lasti države in upravljanju ministrstva ter javni kulturni infrastrukturi zagotavljajo zgolj nujno tekoče investicijsko vzdrževanje.

Ker na voljno ni ustreznih nepovratnih evropskih sredstev za javno kulturno infrastrukturo bo, kot so zapisali, potrebno sredstva za prenovo zagotoviti iz integralnega proračuna. Ministrstvo je zato pripravilo zakon o zagotavljanju sredstev za nekatere nujne programe Republike Slovenije v kulturi oziroma t.i. kulturni evro.

Kot so še sporočili, se bodo na podlagi predlaganega zakona zagotavljala dodatna namenska sredstva za nekatere nujne programe v kulturi, tudi za sanacijo najbolj ogroženih in najpomembnejših enot kulturne dediščine in javne kulturne infrastrukture, kamor sodi tudi prenova ljubljanske Drame.

V ljubljanski Drami so povedali, da so pri pripravi predprojektne naloge za prenovo Drame, ki jim jo je ministrstvo naročilo leta 2013, morali upoštevati obstoječe višinske in tlorisne gabarite, dovoljeni sta bili podkletitev ploščadi pred Dramo in nakup Nemške hiše. V slednji je imela Drama od samih začetkov najet prostor za hranjenje kulis, ki pa trenutno zaradi dotrajanosti ni v uporabi.

Prenovljena Drama bi po njihovih besedah imela tri dvorane: Veliki oder, Malo dramo s 150 do 180 sedeži in Eksperimentalni oder s 80 sedeži. S prenovo bi pridobili tudi ustrezen vadbeni oder za produkcijo Velikega odra in nekaj manjših vadbenih prostorov.

Na podlagi omenjene naloge, ki jo je potrdilo tudi ministrstvo, je Drama začela pripravo natečajne naloge in v sodelovanju z Zbornico za arhitekturo in prostor Slovenije (Zaps) pripravila dvostopenjski arhitekturni natečaj za izbiro strokovno najprimernejše rešitve in izbiro izdelovalca projektne dokumentacije za celovito prenovo gledališča.

Na razpis je prispelo 13 rešitev, mednarodna komisija je štiri uvrstila v drugo stopnjo natečaja. V maju, ko je potekel rok za oddajo nalog, so prispele vse štiri naloge, imena nagrajenih arhitekturnih birojev pa bodo znana predvidoma sredi prihodnjega tedna.

Sledil bo podpis pogodbe z izbranim natečajnikom in, kot ocenjujejo v ljubljanski Drami, vsaj devetmesečno obdobje projektiranja. Septembra bodo v Drami tudi odprli razstavo vseh prispelih natečajnih nalog.