AGRFT, 21. 11. 2018

Slovensko gledališče kot prostor medkulturnih izmenjav in medmedijskega nomadstva, pogovor

V petek, 23. 11. 2018, bo v Debatni kavarni v okviru Slovenskega knjižnega sejma potekala predstavitev dveh monografij, ki sta plod uspešnega založniškega sodelovanja med AGRFT in Znanstveno založbo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani.
Foto: Arhiv AGRFT
Foto: Arhiv AGRFT

Monografija Uprizoritvene umetnosti, migracije, politika. Slovensko gledališče kot sooblikovalec medkulturnih izmenjavki jo je uredila dr. Barbara Orel, prikazuje slovensko gledališče kot sooblikovalca medkulturnih izmenjav, dialoga in sodelovanja. Delo se osredotoča na slovensko gledališko ustvarjalnost v 20. in 21. stoletju skozi prizmo politike, estetike in etike medkulturnih izmenjav. Knjiga zaradi vsebinske, jezikovne in metodološke dostopnosti nagovarja tako teatrologe in raziskovalce s področij kulturologije, humanistike ter družboslovja kot tudi širše občinstvo, zainteresirano za medkulturni dialog in mednarodna sodelovanja.

Najnovejša monografija dr. Tomaža Toporišiča Medmedijsko in medkulturno nomadstvo predstavlja izviren poskus tradicijo literarnega in teatrološkega raziskovanja povezati s strokami, ki zadevajo sodobne medije in kulture v slovenskem in evropskem literarnem, uprizoritvenem in umetniškem polju z občutkom za obrobno in središčno, lokalno in globalno v sodobni umetnosti in kulturi. Delo je zastavljeno hkrati kot znanstvena monografija in študijsko gradivo, v katerem so predstavljeni ključni koncepti, teorije, razpotja in dileme medkulturnosti in medmedijskosti. Avtor omenjeno tematiko predstavi s stališča raznovrstnih teorij ter jo poleg tega zasidra tudi v obravnavi vrste ključnih uprizorjenih del zadnjih nekaj desetletij. S tem postane tematika knjige otipljivejša, kar je še posebej dragoceno v današnjem brezbrežnem prisvajanju uprizoritvenih in siceršnjih teorij in hkrati praks.

Pogovor z dr. Barbaro Orel in dr. Tomažem Toporišičem bo vodila dr. Mateja Pezdirc Bartol.

AGRFT