SNG Drama Ljubljana, 16. 5. 2012

Predstavitev repertoarja naslednje sezone v SNG Drama Ljubljana

SNG Drama Ljubljana je včeraj s posebnim avantgardnim performansom s celotnim umetniškim ansamblom predstavila prihajajočo gledališko sezono z desetimi premiernimi uprizoritvami, ki jih bodo zaznamovale ideje poguma, strahopetnosti, kaosa in vstajenja novega človeka.

foto Peter Uhan

V sezoni 2012/13 tako čaka Dramo šest premier na velikem odru in štiri v Mali drami, od tega pet prvih slovenskih uprizoritev. Ena uprizoritev bo nastala v koprodukciji z Dramo SNG Maribor in Mariborom 2012 – Evropsko prestolnico kulture in ena v koprodukciji s Familijo. Posebnost bo tudi otvoritev prihodnje sezone, ki se bo začela 15. septembra 2012 z istočasnima premierama uprizoritve ZANG TUMB TUUUM v režiji Vita Tauferja na velikem odru in prve slovenske uprizoritve igre Stanisława Ignacyja Witkiewicza Ponorela lokomotiva v režiji Jerneja Lorencija v Mali drami. Na velikem odru se bodo v nadaljevanju gledališkega leta zvrstile: prva slovenska uprizoritev drame Bertolta Brechta Mati v režiji Sebastijana Horvata, mariborska koprodukcija Veliki briljantni valček Draga Jančarja v režiji Diega de Bree in uprizoritve iger Williama Shakespeara Hamlet v režiji Eduarda Milerja, Antona Pavloviča Čehova Tri sestre v režiji Janusza Kice in Vladimirja Majakovskega Misterij buffo v režiji Aleksandra Popovskega. V Mali drami pa bodo doživele prvo slovensko uprizoritev drame Dorote Masłowske Pri nas je vse v redu v režiji Ivane Djilas, Aleksandra Vvedenskega Božič pri Ivanovih v režiji Oliverja Frljića in Petra Handkeja Še vedno vihar v režiji Ivice Buljana.

»Program prihajajoče gledališke sezone v Drami vabi k intenzivnemu dialogu s trenutnim časom in prostorom, občinstvom in posameznikom. Nastopil je čas, ko se bo moralo gledališče še ostreje spopadati z vprašanji sedanjosti, tokrat z uprizarjanjem dramatike preroških avtorjev, ki so v prelomnih obdobjih napovedovali novo obdobje, rojstvo novega človeka in novega jutra. Zato bomo uprizorili nekaj najpomembnejših besedil, ki se ukvarjajo z vprašanji upora, strahopetnosti, političnega, umetniškega in globalnega kaosa,« je povedal umetniški vodja Drame Eduard Miler, ki je skupaj s sodelavci zasnoval repertoar 2012/13. »Gledališče je svet, v katerem lahko zaslutimo spoznanja, je pogumno, uresničuje utopije in nas vrača v čas upanja. V tem svetu morda najdemo odgovor na vprašanje, kaj je naša prihodnost,« je še dodal.

Nova sezona vabi k premisleku o neuresničitvi pogumnih začetkov, manifestov, političnih sprememb in nove družbene ureditve v 20. stoletju in o njihovi aktualizaciji. Avtorski projekt Vita Tauferja in ansambla Drame ZANG TUMB TUUUM bo tako na osnovi raznovrstnega futurističnega gradiva raziskoval možnost umetnosti kot družbene akcije v današnjem času in prostoru. Uprizoritev Mati bo raziskovala idejo revolucije za vsakogar in preverila, kam smo investirali svoj tranzicijski kapital in s kakšnim donosom. Koprodukcija Veliki briljantni valček bo poskušala orisati metaforično povezanost besedila z današnjo družbo ter morebitne razlike in podobnosti med represijo socializma in nasiljem globalističnega neoliberalizma. Nova odrska postavitev tragedije Hamlet se bo spoprijela z vprašanji poguma, odločnosti, aktivnosti in redefiniranja smisla posameznika kot aktivnega in odgovornega soustvarjalca sodobnega duha časa. Tri sestre bodo pokazale, da se noben prelom oz. menjava ne zgodi čez noč, in izzvale udobje hrepenečega bivanja v utopičnem svetu neizpolnjenih želj, vedno aktualni Misterij buffo pa bo zahteval temeljito refleksijo družbenega in političnega trenutka. Ponorela lokomotiva bo na nevsakdanji in izjemno duhovit način prikazala poskus doživetja katastrofe metafizičnih dimenzij, koprodukcija Pri nas je vse v redu pa bo radikalno in obenem nadvse duhovito spregovorila o krizi identitete »potrošniško prikrajšanega« človeka. Božič pri Ivanovih bo uprizoril parodijo navidez racionalnega meščanskega sveta, v katerem se logika obrne v nesmisel in racionalnost v brezpomenskost. Intimna saga Še vedno vihar pa se bo vrnila v čas pred drugo svetovno vojno in v partizanski boj, ki je razdelil družino avtorjeve matere na dve nasprotujoči si strani.