SNG Drama Ljubljana, 27. 11. 2018

Dobrodelni projekt Odstiramo nove svetove

Dobrodelni projekt Odstiramo nove svetove omogoča otrokom in mladostnikom iz socialno ogroženih družin, da brezplačno obiskujejo gledališke predstave.

Foto: Arhiv SNG Drama Ljubljana

S projektom bi radi v SNG Drama Ljubljana v naslednji sezoni že sedmo leto zapored polepšali prosti čas otrok in mladostnikov, ki so sicer prikrajšani za edinstvene gledališke trenutke. Vsak izmed izbranih otrok in mladostnikov, vključenih v projekt, si bo v povprečju ogledal pet predstav izbranega abonmaja za naše mlado občinstvo (abonma Ciciban, abonma Najst in dijaški abonmaji).

Strokovne podlage in merila za izbor upravičencev bo oblikovala Zveza prijateljev mladine Slovenije, ki bo botrske abonmaje otrokom iz socialno ogroženih družin tudi podelila. Cilj, odvisen od višine zbranih sredstev, je, da v sezoni 2019/20 vključimo v projekt 250 otrok in mladostnikov.

Projekt lahko podprete tudi vi. Pridružite se tako, da Drami SNG Ljubljana namenite 0,5 % dohodnine. Natisnite in izpolnite obrazec, dostopen na spletni povezavi, in ga pošljite na naslov SNG Drama Ljubljana, Erjavčeva 1, 1000 Ljubljana, ali oddajte v enega od nabiralnikov pri vhodih v gledališče, pri blagajni, v Drama Kavarni ali pri službenem vhodu Drame.

SNG Drama Ljubljana