Zsolt Miklósvölgyi in Márió Z. Nemes z duom Borsos Lőrinc Postmadžarski karneval: Uvod v ksenopolitiko Hungarofuturizma


Foto: Arhiv Maska

Mitološka fikcija in estetska strategija Hungarofuturizma ponuja spremembo kulturne in zgodovinske imaginacije tako v prostorskem kakor v časovnem smislu. Tokratno predavanje-predstava meddisciplinarnega gibanja T+U (Technologie und das Unheimliche) si prizadeva, da bi se na politične in estetske strategije, namenjene vplivanju na kulturni spomin, ozrla z zornega kota vizij, zapisanjih v Manifestu Hungarofuturizma (2017). Predavanje bo s posebnim avdio-vizualnim aranžmajem dopolnil duo Borsos Lőrinc.

T+U (Technologie und das Unheimliche) je založniški projekt in meddisciplinarno gibanje s sedežem v Berlinu – Budimpešti – Drugod. Njegovi začetniki so Mark Fridvalszki, Zsolt Miklósvölgyi in Márió Z. Nemes. T+U si s tematskimi publikacijami in povezanimi projekti prizadeva zaobjeti kulturne pojave, ki izhajajo iz soočenja med conditio humana in tehnologijo. Glede na to poslanstvo T+U posreduje med kulturnimi tehnologijami v kontekstu postdigitalnosti in skuša paraakademsko razmišljanje okužiti z umetniškimi taktikami.

Ker se T+U nima le za umetniški kolektiv/založniški projekt, temveč tudi za gibanje, so njegove tiskane izdaje predvsem priložnostne manifestacije ali materializacije gibanja kot takega. Zini niso končni izdelki, temveč bolj materializacija kontinuiranega intelektualnega in umetniškega procesa.