ŠIFT #1: Hrastovec


Foto: Arhiv Via Negativa

Šift se giblje znotraj institucij zdravstva, sociale, prava in izobraževanja. Šift ne izumlja. Šift evidentira evidentno. Šift uprizarja s tistimi in za tiste, ki v teh ustanovah delajo in živijo. Z umetniško gesto Šift sondira sistemske vrzeli družbenih norm.

Šift je performativni format, ki bo naslednja štiri leta (2018 -2022) evidentiral sistemske vrzeli na štirih tematskih področjih: zdravje, znanje, delo, pravica. Že leta 1999 so anketiranci v raziskavi Slovensko javno mnenje na prvo mesto vrednot postavili zdravje (pred družino, delom, domovino, vero…) V raziskavi Centra za socialno psihologijo 1998 je 93 % učencev 8. razredov slovenskih osnovnih šol vrednoti zdravja prisodilo najvišjo oceno (pred prijateljstvom, spolnostjo, zabavo, uspehom …) Zdravje je postalo ideologija. Bolezen je sistemsko breme, ki ogroža razvoj in uspeh družbe, podjetja, družine, posameznika. Različne oblike discipliniranja in samonadzora nad telesom so postale norma, ki se udejanja z davčno politiko, sodno prakso, vzgojo in izobraževanjem, medijsko stigmatizacijo…

ŠIFT 1 HRASTOVEC

Socialno varstveni zavod Hrastovec je ustanova za oskrbo duševno prizadetih, duševno obolelih in zasvojenih oseb.

Evidenca

Oseba je lahko sprejeta na zdravljenje v oddelek pod posebnim nadzorom brez privolitve in pred izdajo sklepa sodišča, če so podani pogoji iz prvega odstavka 39. člena tega zakona, kadar je zaradi narave duševne motnje osebe nujno potrebno, da se ji omeji svoboda gibanja oziroma preprečijo stiki z okolico, še preden se izpelje postopek za sprejem brez privolitve iz 40. do 52. člena tega zakona. (Zakon o duševnem zdravju iz leta 2009, člen 53)

“Stvari se spreminjajo. Z demokracijo prihajajo tudi druge vrednote ali drugačna pojmovanja. Nekateri demokracijo zamenjajo z anarhijo in mislijo, da imajo vse pravice. Treba pa je spoštovati zakone in strokovne avtoritete,” še pravi Umek (Peter Umek, profesor kriminalistične psihologije) in dodaja, da se na drugi strani tudi določeni poklici ne morejo vesti kot absolutna avtoriteta, saj zaradi tega lahko nastajajo konflikti. (MMC RTV SLO, 23. AVG 2016)

“Obravnava teh oseb, kot jo poznamo v Sloveniji, ko se po določilih zakona o duševnem zdravju v posebne socialnovarstvene zavode nameščajo osebe, pri katerih zaradi duševnega stanja obstaja velika (ponovitvena) nevarnost storitve kaznivega dejanja, neustrezna in je unikum v evropskem prostoru. Zato je treba ureditev spremeniti, med drugim tudi s spremembami zakona o duševnem zdravju. Sprememba zakona, katere nosilec je ministrstvo za zdravje, je v pripravi,” so pojasnili na MDDSZ-ju. (MMC RTV SLO, 5. SEPT 2017)

Varovanci Socialnovarstvenega zavoda Hrastovec spijo na ležalnikih in so brez lastnih sanitarij in omar, na kršitve pravic oseb s težavami v duševnem zdravju varuhinja človekovih pravic opozarja že tretjič. (MMC RTV SLO, 8. MAJ 2018)

Sodelujejo stanovalci SVZ Hrastovec ob podpori strokovnega osebja.
Vodenje šifta: Tomaž Grom, Loup Abramovici, Bojan Jablanovec
Koordinacija: Petra Hameršak, SVZ Hrastovec
Producentka: Špela Trošt
Produkcija: Via Negativa

Martina Dervarič: video dokumentacija Šift #1