Projekcije dualnih razmerij

Oddaja Tele M na Televiziji Maribor

Moderira: Zoran Medved
Gostje: Vesna Vuk Godina, Miha Horvat (Son:DA) in Samo Bohak
Produkcija: RTV SLO, RC Maribor, Performa, MKC Maribor, 2014 & Platforma, Plesna Izba Maribor, 2014

Šibkost je bistvena, "saj nakazuje krizo nekega diagrama občutljivosti, njenih izraznih načinov, njenih kartografij pomenskosti. Z zavračanjem šibkosti utišamo željo po ustvarjanju in povzročimo občutja ponižanja in sramu, ki blokirata vitalne procese. Povedano drugače, pojem obljubljenega raja, kot ga poznamo na Zahodu, dejansko pomeni zavračanje življenja v njegovi imanentni naravi kot impulz nenehnega procesa kreacije in diferenciacije.