Prikaz urbanih plesov na tradicionalen Hip-Hop način


Cypher je konstelacija in način, kako si plesalci in plesalke med seboj izmenjujejo energijo preko gibanja. Plesalci so v krogu, eden ali ena izmed njih je na sredini in pleše ko konča, pa ga nadomesti naslednji ali naslednja. Gre za deljenje plesa. To ni več le vizualna, ampak energetska izkušnja posameznikovega doživljanja sveta skozi ples in v stiku z ostalimi plesalci ter plesalkami, med njimi se ustvarijo razmerja, ki so lahko gladka, lahko pa pride do trenj, ki jih nato razreši t. i. Battle oziroma Bitka. Ta plesni svet je zona soobstoja. A Cypher je praviloma zaprt krog plesalk in plesalcev, kreativni kolektiv Urbana scena pa ga skozi koncept avtorjev Žigana Krajnčana in Gašperja Kunška razbremeni ekskluzivnosti: odpre ga za gledalstvo. To bo vključeno v cypher, v ta ritual, ki vodi v trans in s pomočjo plesnega MC-ja tudi v odkrivanje sveta onkraj samega sebe. 

URBANA SCENA Ljubljana je kreativni kolektiv, ki iz potrebe po razvoju kulture ustvarja plesni in gibalni center. 

Razvijanje ideje in avtor: Alien Express
Plesni MC: Gašper Kunšek;
Koncept: Žigan Krajnčan
Plesalci in ko-kreatorji: Bor Prokofjev, Nace Novak, Andraž Prokofjev, Lia Lačen, Ian Lampič, Neža Dapčevič, Tibor Rožanc, Teja Modrijan, Sara Poček Conde, Erik Intihar, Sarah Al Saleh, Luka Kesič
Glasba: Niko Komac »Nixon«, Bor Prokofjev »Borch«, Luka Kesič »Kesič«, Žigan Krajnčan