Predstavitev monografije Aplavz tržaškemu gledališkemu ansamblu iz let 1945–1965


Foto: Arhiv SLOGI

Bogomila Kravos: "APLAVZ tržaškemu gledališkemu ansamblu iz let 1945–1965"

Dr. Bogomila Kravos je tokrat vzela v pretres protagoniste tržaške gledališke scene. V zbirko portretov je uvrstila znana in iz spomina že izbrisana imena oseb, ki so dejavno soustvarjale odrski utrip v času, ko je imel ta ansambel jasno izdelane smernice. Avtorica se je zaustavila ob tistih, ki jih je osebno dobro poznala in je lahko v utrinku iz spominov poiskala primeren pristop do njihovega dela. Vsak portret je celota zase, skupaj pa nudijo širši vpogled v tržaško povojno ustvarjalnost.

Gledališki kritik Marij Čuk, umetniški koordinator SSG Igor Pison in avtorica bodo izpostavili vsak svoj pogled na delo in se obenem dotaknili tudi današnjega položaja tržaškega SSG.       

***

Bogomila Kravos (Trst 1948) je slavistka, teatrologinja, doktorica znanosti s področja literarnih ved, pisateljica in samostojna raziskovalka. V sodelovanju s Slovenskim gledališkim inštitutom oziroma predhodno muzejem so izšla monografska dela posvečena tržaškemu gledališču: Slovensko gledališče v Trstu 1945-1965 (2001); Slovensko stalno gledališče v Trstu - tradicija v medkulturni stvarnosti (2011); Slovenska dramatika in tržaški tekst (SGM. 2011); SAG – TRST (Slovensko amatersko gledališče od sezone 1971/72 do sezone 1976/77) (2012); Un teatro per la citta (2015).