“Nagib na oder” v četrto - tudi kot razstava in kritična intervencija

Avtor: Nagib

Društvo Nagib ta četrtek, 19. oktobra 2017, ob 16. uri, vabi na uvod v otvoritev 4. sezone sodobnih uprizoritvenih umetnosti “Nagib na oder”.


Vizualna intervencija: Toni Soprano

Uvod v otvoritev nove, že 4. sezone sodobnih uprizoritvenih umetnosti  bo teoretsko srečanje, ki bodo letos redno potekala ob samih predstavah, in katerih namen je refleksija, kontekstualizacija in teoretizacija gostujočih predstav ter sodobno-umetniške produkcije nasploh. Na ta način želijo pri Društvu Nagib zapolniti manko izginjajočega prostora kritike in ob enem vzpostaviti nove diskurzivne prostore.

Letošnjo sezono 2017/2018, že četrto po vrsti, ustvarjajo skozi vprašanje produkcije prostora in skozi razmislek tega, kako specifičen produkcijski način ureja in proizvaja svoj prostor in čas, ter kako lahko nanj vplivamo tudi mi - njegova publika. Pogovorna in razstavna platforma “Razstavljanje predstav” bo skušala vzpostaviti pogoje, kjer bodo gledalci lahko premišljevali o tem, kako je predstava ustvarila okoliščine za razpiranje gledalčeve senzibilnosti, radovednosti in mišljenja. Pogovori po predstavah bodo tako poskušali zabrisati moduse ustvarjanja, performiranja in prisostvovanja, in sicer v nove celote, ki se bodo tekom sezone materializirale v razstavnem mediju.

Srečanja bodo razdeljena v dva dela, v uvodno kratko predavanje, ki bo do določene mere kalibriralo gledanje predstave, ter srečanje po predstavah, ki bo ob aktivnem sodelovanju občinstva skozi različne vključevalne formate ponudilo mesto za premišljevanje, pogovore in razstavljanje.

Prvo uvodno srečanje v sezono bodo namenili kratkim uvodnim pojasnilom, ki bodo nekakšni kažipoti za nadaljnje delo. Spraševali se bodo o zgodovini gledališča in performansa - slednji je denimo tesno povezan s področjem vizualnih umetnosti -, o tem, kako vse lahko mislimo prostor v gledališču, performansu in likovnih/vizualnih umetnostih ter o mariborskem prostoru in umeščenosti Nagiba vanj.

Drugi način razstavljanja predstav bo potekal na način vizualizacije, t. i. “uprostorjenja” sezone, saj se bodo delčki predstav, naj bo to na način zvočnosti, materialnosti ali korporealnosti, umeščali v predprostor in klub Malega odra Narodnega doma ter na ta način hkrati postavljali sprotni arhiv sezone.

Prvo snidenje bo na sporedu ta četrtek, 19. oktobra 2017,  ob 16. uri v Narodnem domu Maribor. Vodili ga bosta Alja Lobnik ter Kaja Kraner, o kuratorskih strategijah Nagiba in kako ta s svojim  programom ter delovanjem sooblikuje prostor in čas pa bo spregovorila umetniška vodja sezone Petra Hazabent.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/nagib-na-oder-v-cetrto-tudi-kot-razstava-in-kriticna-intervencija