Slovensko narodno gledališče

Avtor: Janez Janša

Besedilo sem potem strukturiral po najbolj klasičnem vzorcu gledališke drame.


Ideja za predstavo Slovensko narodno gledališče je nastala na osnovi delavnice, ki sem jo imel spomladi 2007 na Maskinem Seminarju sodobnih scenskih umetnosti, kjer smo raziskovali posnetke demonstracij in pogajanj v Ambrusu skozi gledališke, spektakelske, dramaturške, koreografske, zvočne elemente. Besedilo je nastalo na osnovi predstave.

Proces pisanja bil sila preprost: potem, ko sem zmontiral avdio posnetke demonstracij in pogajanj okrog preselitve Strojanovih iz okolice Ambrusa v zvocno podlago za igralce, je Barbara Hribar naredila transkripcijo in je to delo zelo zvesto opravila.

Besedilo sem potem strukturiral po najbolj klasičnem vzorcu gledališke drame.

 
 
Povezave:
 
- Janez Janša na Geslu
- Slovensko narodno gledališče – tekst
- Janez Janša na Repu

Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/slovensko-narodno-gledalisce