Izšla nova Maska - Premiki sodobnega plesa II

Avtor: Maska

Poletna številka časopisa za scenske umetnosti Maska je izšla pod naslovom "Premiki sodobnega plesa II".


Foto: Arhiv Maska

Odgovorna urednica Maske, Amelia Kraigher, je izid nove številke pospremila s sledečim zapisom: »Tematski blok Premiki sodobnega plesa II v zadnji številki 163-164 (poletje 2014) izhaja iz zelo konkretnega dogodka: leta 2012 je takratna desno usmerjena vlada ukinila Center sodobnih plesnih umetnosti (CSPU), prvi javni zavod na področju sodobnega plesa v Sloveniji. Frustracija, s katero se je takrat soočila slovenska sodobna plesna scena, je med drugim sprožila tudi vprašanja o zgodovinjenju sodobnega plesa. S kakšnim konkretnim gradivom, zgodbami, evidencami in dokazi lahko sodobni ples v Sloveniji sooči politične odločevalce, ki s svojimi politikami koreografirajo zelo občutljive umetniško-kulturne mikroorganizme v kontekstu, kjer umetniške prakse ne zmorejo delovati brez javne podpore? S čim lahko sodobni ples dokazuje svoj obstoj?

Problem zgodovinjenja sodobnega plesa v Sloveniji je povezan z razmeroma omejenim številom dokumentov in virov, ki bi lahko osvetlili domačo sodobnoplesno zgodbo na nov način, kar je posledica dejstva, da nimamo javne institucije, ki bi skrbela za sistematično zbiranje, sistematiziranje, katalogiziranje in rabo arhivskih virov.

Gradiva, ki jih v svojem neformalnem Začasnem slovenskem plesnem arhivu zbira Rok Vevar, član Maskinega uredništva, predstavljajo poglavitni vir za večinoma faktografske članke, ki evidentirajo posamezne podsisteme, ki tvorijo javni kulturni organizem plesne umetnosti na Slovenskem (kronologija ustanavljanja in ukinitve Centra sodobnih plesnih umetnosti, kratek pregled zgodovine slovenskega plesa ter izobraževanja na tem področju, položaj plesne teorije in kritike skozi čas, status svobodnih kulturnih delavcev in samozaposlenih na področju plesa, genealogija stanovskega Društva za sodobni ples Slovenije ter – nenazadnje – festivalizacija celotnega področja), ponujajo pa tudi kratko interpretacijo prenosa dveh različnih kult(urn)ih (plesnih) paradigem v slovenski prostor, ki sta odloč(il)no zaznamovali ritem institucionalizacije sodobnega plesa v Sloveniji. Maskin forum je tokrat nastal v obliki interne razprave ali okrogle mize, kjer so predstavniki plesne skupnosti z različnih vidikov sondirali trenutno stanje na tem področju.«


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/izsla-nova-maska-premiki-sodobnega-plesa-ii