Izjava Mini teatra ob zmanjšanju sredstev Ministrstva za kulturo RS

Avtor: Robert Waltl, Mini teater

Zmanjšanje subvencije Ministrstva za kulturo za delovanje in program Mini teatra za naslednja 4 leta v primerjavi z 2013, za 1/4 iz državnega proračuna v času ekonomske krize, bi lahko bilo upravičeno v državi, kjer ljudje vsakodnevno ostajajo brez dela, če bi bil rez baziran na načelu solidarnosti in respekta.


foto: Miha Fras

Glede na to, da pa je rezultat nepoznavanja dejstev in ignorance, ki si jo prisvajajo člani Komisije MZK in pristojni uslužbenci na MZK, in to ravno v času krize, pa sem dolžen opozoriti na pomembne stvari. Mini teater je zasebni zavod, ki upravlja z javno infrastrukturo, ki je v lasti Mesta Ljubljana, obe dvorani, na Gradu in gledališče na Križevniški pa sta bili zgrajeni s privatnimi sredstvi in denarjem iz evropskih fundacij, ki sem jih osebno pridobil. Torej ni moja privatna last, v Mini teater kot javno umetniško institucijo pa – za razliko od članov komisije, redno vlagam svoja osebna sredstva. Mini teater zaposluje redno 7 delavcev in vzdržuje gledališče na dveh lokacijah (Križevniška, ljubljanski Grad), a iz javnih sredstev za to ni predviden niti en evro, za razliko od javnih institucij in nekaterih zasebnih zavodov, ki na isti način upravljajo z javno infrastrukturo. Glede na to, da so plače v Mini teatru skromne, potrebujemo mesečno za osebne dohodke 13.000 EUR, za stroške delovanja pa še dodatnih 5.000 EUR. V Mini teatru dela veliko svobodnih umetnikov in samozaposlenih, katerim je to eno redkih mest, kjer lahko zaslužijo kakšne prihodke. Samo v letu 2013 je Mini teater do današnjega dne posloval s 134 osebami in organizacijami, ki so delali v Mini teatru.

Zmanjšanje sredstev za več kot 30.000 eurov vodi direktno v ukinjanje delovnih mest in drastično zmanjšanje programa Mini teatra, saj v tako velikem znesku sredstev nikjer ne moremo nadoknaditi. Vodi tudi k ukinjanju toliko izplačanih honorarjev svobodnim umetnikom in zmanjšanju predstav. Vodi v prekinitev odnosov z evropskimi partnerji, saj zaradi premalo lastnih sredstev ne bomo mogli realizirati dogovorjenih programov, s tem pa bomo verjetno prisiljeni vračati krvavo pridobljena evropska sredstva nazaj v EU blagajno. Vsem je verjamem jasno, da EU financira samo 50% vrednosti programov, ostala sredstva smo dolžni zagotoviti partnerji v projektu in če tega nismo zmožni, potem moramo pač sredstva vrniti nazaj. Očitno MZK raje kaznuje tiste, ki pridobivamo sredstva v EU, kot da bi pomagalo pri realizaciji EU projektov. Sprašujete se od kod nam do sedaj sredstva za produciranje 8 naslovov v letu, za tekoče vzdrževanje, plače, postprodukcijo in veliko število gostovanj v tujini, kjer je Mini teater prepoznano gledališče? Poleg MZK, sredstev MOL, od združevanja s koproducenti iz Slovenije in tujine, in iz evropskih fundacij, kjer smo eden najuspešnejših partnerjev v Republiki Sloveniji. Statistično gledano po produkciji v Sloveniji, je skoraj petdeset procentov vse produkcije neodvisne scene stacionirano v Mini teatru.

Last but not least estetika Mini teatra! Lahko se pozivamo na izjemne odmeve domače in mednarodne kulturne javnosti. Tisto kar zaprepašča pa je, da je naš program ocenila komisija, katere noben član, z izjemo kritičarke Zale Dobovšek ne spremlja programa in predstav Mini teatra. Nekako sumim, da niso pogledali tudi predstav mnogih drugih kolegov, katerih programe tako nonšalantno in žaljivo ocenjujejo ter jim onemogočajo pridobitev javnih sredstev. Niz pavšalnih ocen, kot da »uvažamo ready made« predstave iz tujine je žaljiv in se da člane komisije zaradi lažnih navedb tudi sodno preganjati. Tudi o žaljivih opazkah o našem poslovanju bi se komisija lahko znašla na sodišču, saj je iz finančnih podatkov za leto 2012 (BON1/Z) razvidno, da poslujemo nadpovprečno dobro v primerjavi z dejavnostjo – umetniško ustvarjanje v kateri je 117 pravnih oseb. “Opazka” da v Mini teatru najpogosteje ustvarjava njegova ustanovitelja pa je zlonamerna, osebno in estetsko in politično, glede na najin družbeni angažma in sodelovanje samo v letu 2013 s 134 umetniki.

Javnosti in članom komisije, pa tudi resornemu ministru za kulturo, v vedenje je lahko tudi to, da ustanovitelja, Ivica Buljan in Robert Waltl, tudi svoje prihodke v drugih gledališčih in organizacijah, ponovno investirava v Mini teater.

Bo Ministrstvo za kulturo pod vodstvom ministra dr. Uroša Grilca grobar sodobne neodvisne gledališke produkcije v Sloveniji?

Da ne bi v osiromašeni družbi zveneli kot strahopetci, ponavljam, da je naša misija promocija sodobne umetnosti, delo z najmlajšo publiko in kritično preizpraševanje okostenelih umetniških in družbenih odnosov.

Robert Waltl, direktor Mini teatra


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/izjava-mini-teatra-ob-zmanjsanju-sredstev-ministrstva-za-kulturo-rs