Psihodramska skupina

Avtor: Studio za raziskavo umetnosti igre

Tudi v tej sezoni se bo v okviru ustvarjalnega centra na Kruščah redno sestajala izkustvena psihodramska skupina, ki jo bo vodil Tomi Janežič, gledališki režiser, univerzitetni profesor in psihodramski psihoterapevt.


foto: Linden Laserna

Psihodrama je po vsem svetu znana in v stroki uveljavljena akcijska skupinska psihoterapevtska metoda, ki jo je razvil Jacob Levy Moreno. Osnovna lastnost psihodrame je odrsko odigravanje notranjega sveta in življenjskih situacij posameznika. Član skupine, ki to želi, lahko razišče lastno doživljanje sedanjosti in preteklosti ter vizijo prihodnosti, situacije, ki so se zgodile (ali bi se lahko, pa se niso), izgovorjene in neizgovorjene misli in čustva, želje, fantazije, sanje. Lahko se sreča z ljudmi iz preteklosti, razreši in dokonča odnose, ki jih ni zmogel ali smel dokončati, odkriva lastne omejitve in potenciale, se srečuje s svojimi čustvi in se uči, kako svobodno izražati sebe.

V psihodrami nedostopni viri duševnosti in medosebnih odnosov postanejo dostopnejši zavedanju ter možnosti spremembe. Skozi psihodramo se osvetlijo nejasni vzorci vedenja, razjasnjuje se narava odnosov, razkrivajo se resnične potrebe, kar vodi do boljšega razumevanja sebe in drugih.

Psihodrama udeležencem nudi podporo in varno okolje, v katerem trenirajo nove, učinkovitejše vloge in vedenje, pospešuje osebnostno rast, integracijo kognitivnega, emocionalnega  in vedenjskega nivoja osebnosti, povečuje zavest, empatijo in socialne interakcije ter skupinsko kohezijo in produktivnost, primerna je za vzpostavljanje boljših komunikacijskih sposobnosti, zmanjšanje stresa, delo s travmami in drugimi duševnimi težavami.

Psihodrama vzpodbuja ustvarjalno mišljenje, da bi posameznik prevzel iniciativo in našel ustrezen in dovolj dober odgovor na novo, nepoznano situacijo kot tudi nov, boljši odgovor na situacijo, ki se ponavlja.

Moreno je bil v svojem delovanju povezan tako s področjem psihologije (študiral je medicino in teologijo na Dunaju in bil Freudov sodobnik, navdahnjen z idejami Martina Bubra, filozofa dialoga) kot s področjem gledališča (ustanovil je gledališče spontanosti - Stegreif theater). Na njegovi nagrobni plošči piše: »J.L. Moreno, človek, ki je v psihiatrijo vrnil smeh in humor.«
 
V psihodrami je dobrodošel vsak odrasel posameznik ne glede na leta ali poklic, ki se skozi igro želi srečevati s sabo in drugimi. Za psihodramo niso potrebne posebne igralske sposobnosti.
Glede na to, da se Tomi Janežič ukvarja z aplikacijo psihodramskih tehnik na različna umetniška področja, je skupina namenjena tudi posameznikom, ki jih zanima raziskava lastne ustvarjalnosti.

Psihodramska izkustvena skupina se bo do konca sezone sestajala redno, enkrat mesečno v naslednjih terminih:


Delo bo potekalo:


Skupina bo zaprtega tipa.

Če bi želeli sodelovati v psihodramski skupini, ste vabljeni na uvodni razgovor.
 
Info in prijave: tomi.janezic@guest.arnes.si


***
Tomi Janežič je kot univerzitetni profesor zaposlen na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo (Univerza v Ljubljani). Predaval je na interdisciplinarnem doktorskem študiju Univerze umetnosti v Beogradu, na Akademiji umetnosti v okviru Univerze v Osijeku, na dodiplomskem in podiplomskem študiju Akademije umetnosti v Novem Sadu, Fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem, v okviru interdisciplinarnega drugostopenjskega programa Kognitivna znanost Univerze v Ljubljani in več mednarodnih gledaliških festivalov (Bitef, Nitra, Desire Central Station, Fist itd.) ter na množici seminarjev, delavnic in konferenc s področja gledališča, igre in psihodrame pri nas in v tujini (v zadnjih sezonah v okviru International FEPTO Meeting and Conference (2010), Bitef International Theatre Conference on Dramatic and Postdramatic Theatre (2009), Bitef International Theatre Conference on Chekhov (2010), Directors-Actors Film Workshop – Sofia (2010), Tedna slovenske drame (2010, 2011), Metodi Festival (2012) itd.)

Kot gledališki režiser je režiral v večini držav na prostoru bivše Jugoslavije. Njegove predstave so gostovale na vidnih festivalih po vsej Evropi, v Rusiji in ZDA ter prejele vrsto mednarodnih nagrad in priznanj. Od leta 1996 je umetniški vodja in od leta 2004 tudi direktor Studia za raziskavo umetnosti igre v Ljubljani, v okviru katerega se - ob sodelovanju s sorodnimi organizacijami in strokovnjaki iz tujine - posveča raziskavam s področja igre, med drugim od leta 2005 mednarodnemu raziskovalnemu programu z naslovom Potenciali igre.
Diplomiral in magistriral je na ljubljanski Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo iz gledališke režije, dodatno se je izpopolnjeval pri nas in v svetu predvsem na področju različnih igralskih tehnik in psihodrame ter zaključil večletno mednarodno psihodramsko edukacijo Inštituta za psihodramo iz Beograda in Centra za psihodramo iz Zagreba s pridobitvijo certifikata psihodramskega terapevta in Uvodni študij skupinske analize Inštituta za skupinsko analizo v Ljubljani.
 
***
STUDIO ZA RAZISKAVO UMETNOSTI IGRE
Studio za raziskavo umetnosti igre je igralski studio, zavod za kulturno dejavnost, ki se ukvarja z umetniško, pedagoško, eksperimentalno in raziskovalno dejavnostjo na področju igre in gledališča. Studio je od leta 1996 realiziral vrsto mednarodnih gledaliških projektov in v Sloveniji gostil vrhunske igralske pedagoge z vsega sveta.

Ustvarjalni center Tomija Janežiča in Studia za raziskavo umetnosti igre na Kruščah je v letih od začetka obnove gostil umetnike iz več kot dvajset držav, med njimi tudi svetovno znana imena s področja gledališča, filma, glasbe in književnosti. V letu 2008/2009 je organiziral program Mednarodne umetniške rezidence in edukacije za mlade igralce ter serijo mednarodnih delavnic, srečanj, krajših rezidenčnih obiskov domačih in tujih umetnikov ter umetniških in produkcijskih izmenjav. Posestvo, čeprav še v fazi obnove, postaja pomemben prostor ustvarjalnosti, edukacije, znanstveno-umetniške raziskave ter rezidence.

Studio za raziskavo umetnosti igre že več let organizira delavnice uglednih strokovnjakov s področja psihodrame ter redno izkustveno psihodramsko skupino.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/psihodramska-skupina