Vabilo na javno razpravo o osnutku Nacionalnega programa za kulturo

Avtor: Ministrstvo za kulturo

V okviru javne obravnave vabljeni v ponedeljek, 1. julija 2013, ob 10. uri v Narodni muzej Slovenije - enota Metelkova na razpravo o novem modelu kulturne politike.Ministrstvo za kulturo je v začetku junija v javno obravnavo predložilo osnutek Nacionalnega programa za kulturo 2014-2017, ki je objavljen na spletni strani ministrstva: http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Zakonodaja/Predpisi_v_pripravi/2013/osnutek_NPK_2014-2017.pdf.
 
V okviru javne obravnave vabljeni na razpravo o novem modelu kulturne politike.

Kakšno kulturno politiko hočemo? Kako v prihodnje zagotoviti pogoje za razvoj ustvarjalnosti? Kako spodbuditi razvoj umetnosti in kulture? Kako lahko kultura sama artikulira svoje mesto in smisel v družbi?


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/vabilo-na-javno-razpravo-o-osnutku-nacionalnega-programa-za-kulturo