Učitelj učitelju: Refleksija predstave

Avtor: Andraž Polončič Ruparčič, SiGledal

V teh majskih dneh na portalu SiGledal objavljamo niz prispevkov, v katerih bomo predstavili rezultate ankete, ki smo jo med učitelji slovenskih osnovnih in srednjih šol izvedli letošnjo pomlad. Od učiteljev smo želeli izvedeti, kako izberejo dogodek, ki si ga bodo z učenci oziroma dijaki ogledali, kako se na ogled pripravijo in na kakšen način ovrednotijo vtise po predstavi. Kot sogovornik se nam pridružuje režiser, igralec in umetniški vodja Mini teatra Robert Waltl. – V današnjem, tretjem prispevku ugotavljamo, da mlade gledalce navdušujejo predvsem glasbene predstave, komedije ter predstave na teme, ki so jim blizu. Najpogosteje niso zadovoljni z uprizoritvami, ki jih ne razumejo. Velikokrat bi se podobnim neprijetnostim lahko izognili s primerno gledališko vzgojo – s spoznavanjem delovanja gledališča, s primerno pripravo na predstavo pa tudi z njeno primerno refleksijo.


Predstava Odspejsani je ena od tistih, ki so jih v ogled priporočili vsaj trije anketirani učitelji / foto Maj Pavček

Učitelji vodeni pogovor o vtisih s predstave in njenih težje razumljivih delih navadno izvedejo pri naslednji uri slovenščine, pri čemer učenci soočajo različna mnenja in interpretacije: »Dovolim jim, da povedo vse, tudi tisto, kar jim ni bilo všeč, ampak na kulturen način. Sporočim jim, da mi je popolnoma jasno, da niso vsi ljubitelji gledališča in da ni s tem pravzaprav nič narobe, a da je kljub vsemu pametno kdaj videti, kaj to sploh je ...,« pravi Simona Furman, profesorica slovenščine na Srednji šoli Slovenska Bistrica, ki si je z učenci ogledala Sen kresne noči v SNG Maribor.

Nekateri prisegajo na pogovor takoj po predstavi, ko so vtisi še sveži in živi: »Vedno jih povprašam takoj po ogledu, kakšna se jim je zdela predstava. Spontano mi izpovedo svoja občutja, razmišljanja. Kasneje poskusimo misli skupaj urediti, večkrat jih usmerjam pri ubeseditvi. Pogovarjamo se o problemih, temah, idejah pa tudi o režijskih prijemih, o igri in podobnem,« svoj pristop predstavi Nejc Rožman Ivančič z Gimnazije Nova Gorica.

Sicer pa učitelji refleksijo predstave v razredu spodbujajo tudi z učnimi listi, včasih morajo učenci napisati komentar ali oceno predstave za domačo nalogo, dramatizirati del predstave, v nižjih razredih osnovne šole pa jo ilustrirajo.

Odzivi učencev

Učenci po izkušnjah anketiranih učiteljev gledališče v veliki meri sprejemajo pozitivno, načeloma so jim predstave všeč in iz dvorane odidejo zadovoljni. Navdušujejo jih predvsem glasbene predstave, komedije ter predstave, ki se ukvarjajo s temami, ki so jim blizu. Pritegnejo jih tudi pogovori z igralci po predstavi, ogled dogajanja v zakulisju, participacija, napeta zgodba in prepoznavni igralci.

 


Vzroki za nezadovoljstvo

Učenci najpogosteje niso zadovoljni s predstavami, ki so zanje zaradi katerega koli razloga težje za razumevanje in posledično dolgočasne. Nekatere je razdražil način uprizoritve, pri katerem moški igrajo ženske vloge, ali pa jih je zmotila moderna postavitev znanega knjižnega dela. 

Učenca je treba vpeti v kulturo v čim večji meri

»Za kulturno vzgojo, zlasti mladega gledalca, sam obisk kulturnega dogodka ni dovolj. Omogočiti mu je treba več in ga poskusiti čim bolj(š)e vpeti v umetniško ustvarjanje in tudi širše kulturno dogajanje,« pravi režiser in igralec Robert Waltl. Po njegovem bi gledališče moralo kulturno vzgojo nadgraditi s posebnimi izobraževalnimi programi: od pogovorov publike z ustvarjalci predstav po predstavah, pisanja refleksij, risanja vtisov, izdelovanja lutk, kostumov, strokovnih delavnic oblikovanja svetlobe in zvoka, ogledov zaodrja in gledališča ter njegovega delovanja, organizacije lutkovnih, gledaliških in likovnih delavnic ter branja literarnih del in pogovorov o njih do organizacije šolske »gledališke ure« in podobno.

Jutri, 16. 5. 2013, bo objavljen še zadnji prispevek iz niza Učitelj učitelju, v njem pa bomo predstavili, kako pomembna se učiteljem zdi gledališka izkušnja z vidika razvoja odraščajočega otroka v celovito osebnost, in objavili naslove predstav, ki so jih anketirani učitelji svojim kolegom najpogosteje priporočili.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/ucitelj-ucitelju-refleksija-predstave