Otvoritev 31. mednarodnega znanstvenega simpozija Obdobja

Avtor: Simpozij Obdobja

V dneh od 15. do 17. novembra 2012 bo v prostorih glavne stavbe Univerze v Ljubljani v organizaciji Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik pri Oddelku za slovenistiko Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani potekal 31. mednarodni slovenistični znanstveni simpozij Obdobja z naslovno temo Slovenska dramatika.Na tridnevnem simpoziju bo 53 udeležencev iz 11 držav – Slovenije, Avstrije, Bolgarije, Bosne in Hercegovine, Češke, Hrvaške, Italije, Makedonije, Poljske, Rusije in Srbije – predstavilo 47 referatov. Prispevki bodo natisnjeni v simpozijskem zborniku, ki bo izšel že pred prireditvijo.

Vljudno vas vabimo na otvoritev, ki bo v četrtek, 15. novembra 2012, ob 9.30 v Zbornični dvorani Univerze v Ljubljani (Kongresni trg 12, Ljubljana).

Prireditev bo odprla predsednica 31. simpozija Obdobja doc. dr. Mateja Pezdirc Bartol, udeležence pa bodo nagovorili tudi rektor Univerze v Ljubljani red. prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik, podpredsednik Slovenske akademije znanosti in umetnosti red. prof. dr. Tadej Bajd, dekan Filozofske fakultete UL red. prof. dr. Andrej Černe, predstojnica Oddelka za slovenistiko FF UL izr. prof. dr. Alojzija Zupan Sosič, predstojnik Centra za slovenščino kot drugi/tuji jezik red. prof. dr. Marko Stabej.

Sledil bo glasbeni nastop harmonikarja Janeza Dovča in tubista Gorana Krmaca, prireditev pa bomo zaključili s predstavitvijo zbornika Obdobja 31.

Simpozij Slovenska dramatika je posvečen najmanj raziskani literarni zvrsti znotraj trojice poezija, proza, dramatika in bo tako prvi v slovenskem in svetovnem prostoru, ki bo v celoti posvečen raziskovanju slovenske dramatike. Dramatika je namreč tista literarna zvrst, ki se realizira v jezikovnem mediju in živi kot literatura, a hkrati omogoča ali celo zahteva uresničitev na odru, kjer poleg jezikovnih znakov vključuje tudi nejezikovne znake, kar jo loči od poezije in proze. Namen razpravljanja o slovenski dramatiki je premisliti in dopolniti že opravljene raziskave kot tudi zapolniti vrzeli v preteklem raziskovanju in ponuditi najsodobnejše, nove teoretične, interpretativne in zgodovinske analize slovenske dramatike in gledališča ter tako slovensko dramatiko vpeti v slovanski, evropski in svetovni kontekst.

V okviru simpozija pripravljamo tudi dve večerni aktivnosti, in sicer si bomo v četrtek, 15. 11. 2012, ob 18.00 ogledali gledališko predstavo Pohujšanje v dolini šentflorjanski (Slovensko mladinsko gledališče), v petek, 16. 11. 2012, ob 18.00 pa organiziramo okroglo mizo z naslovom Ali je zgodovina slovenske dramatike tudi zgodovina slovenskega gledališča? Hommage Jožetu Koruzi in Tarasu Kermaunerju (Slovenski gledališki muzej, Mestni trg 17, Ljubljana). Na okrogli mizi, ki jo bosta moderirala dr. Mateja Pezdirc Bartol in dr. Tomaž Toporišič, bodo sodelovali Ivo Svetina, Veno Taufer, dr. Blaž Lukan, dr. Alenka Jensterle Doležal in dr. Krištof Jacek Kozak.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/otvoritev-31-mednarodnega-znanstvenega-simpozija-obdobja