Sporočilo za javnost št. 4

Avtor: SSG Trst

Krizni odbor Slovenskega stalnega gledališča sporoča javnosti, da je imel zelo konkretne in pozitivne pogovore z naslednjimi političnimi dejavniki:

-            z Ministrstvoma za Kulturo in za Slovence po Svetu Republike Slovenije

-            s predsednikom Sveta Slovenskih Organizacij Dragom Štoko

-            s predsednikom Slovensko Kulturno Gospodarske Zveze Rudijem Pavšičem

Vsi ti dejavniki podpirajo krizni odbor v boju za dokončno rešitev Slovenskega stalnega gledališča v Trstu.

 

 


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/sporo%C4%8Dilo-za-javnost-%C5%A1t-4