Dogodki v počastitev svetovnega dneva gledališča

Avtor: ITI

Letos 27. marca po svetu s številnimi dogodki in slovesnostmi obeležujemo okroglo 50. obletnico svetovnega dneva gledališča. Nosilec dogodkov je Mednarodni gledališki inštitut (International Theatre Institute ITI World Organization for the Performing Arts), glavni partner za področje uprizoritvenih umetnosti pri Unescu.


Svetovni dan gledališča obeležujemo po vsem svetu že od leta 1962. Na ta dan obkroži svet mednarodna poslanica, ki jo v ta namen spiše izbrana gledališka ustvarjalka ali ustvarjalec. Med temi imeni so bili do sedaj: Jean Cocteau (1962), Arthur Miller (1963), Peter Brook (1969 in 1988), Vaclav Havel (1994), Rober Lepage (2008) in mnogi drugi avtorji z vseh kontinentov. Letos se jim bo pridružil tudi John Malkovich.

Mednarodni gledališki inštitut (ITI) je mednarodna nevladna organizacija, ki jo je leta 1948 v Pragi ustanovil UNESCO ob sodelovanju mednarodne gledališke skupnosti. ITI je svetovna mreža, katere cilj je promocija mednarodnih izmenjav znanja in praks s področja uprizoritvenih umetnosti, namen pa skrb za povezovanje med umetniki vseh narodov in narodnosti, krepitev medsebojnega razumevanja in sodelovanja, opozarjanje na pomen spoštovanja človekovih pravic, kulturne raznolikosti, spodbujanje izobraževanja ter ne nazadnje tudi razvijanje kreativnega sodelovanja med vsemi ustvarjalci na področju uprizoritvenih umetnosti.

ITI se naslanja na strukturo regionalnih birojev, nacionalnih središč in pridruženih članov, dejavnosti komitejev in delovnih skupin, na delo v okviru izvršnega sveta in izvršnega odbora, na dejavnosti generalnega sekretariata s sedežem pri Unescu v Parizu, predvsem pa na aktivno sodelovanje vsakega posameznega člana mreže v skoraj sto nacionalnih središčih povsod po svetu.

ITI je na področju uprizoritvenih umetnosti že desetletja navzoč s številnimi dejavnostmi (festivali, publikacije, delavnice, seminarji, okrogle mize, razstave itd.), predvsem pa je znan kot nosilec obeleževanja svetovnega dneva gledališča (27. marec) in mednarodnega dneva plesa (29. april), saj jima pozornost posveča vsa gledališka javnost. Ob tej priložnosti napišejo poslanice priznani ustvarjalci s svetovnega gledališkega in plesnega prizorišča.

Slovenski center ITI ponovno deluje od leta 2008 dalje pod okriljem Združenja dramskih umetnikov Slovenije.

Uradno spletno mesto Svetovnega dneva gledališča: http://www.world-theatre-day.org/

Več o ITI Worldwide: www.iti-worldwide.org

Videoposnetek igralca Johna Malkovicha, ki govori o svojem delu v gledališču: http://www.guardian.co.uk/stage/video/2011/jun/17/john-malkovich-middle-east-barbican

Pričetek Svetovnega dneva gledališča na Filipinih in sporočilo filipinskega predsednika: http://www.youtube.com/watch?v=HOj4ztDdthQ&feature=youtube_gdata_player


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/dogodki-v-pocastitev-svetovnega-dneva-gledalisca