Sebastijan Horvat, Andreja Kopač, Eva Nina Lampič: Pot v jajce

Avtor: Drama SNG Ljubljana

Po delih Edvarda Kocbeka in po »Pasijonu po Kocbeku« Iva Svetine

Znamenita »pot v Jajce« predstavlja enega najvznemirljivejših dogodkov v času slovenske nacionalne zgodovine. Izhodišče za predstavo o času, ki je minil, a njegove sledove čutimo na vsakem koraku, so bili dokumenti – dnevniški zapiski Edvarda Kocbeka iz Tovarišije in Listine, ki odpirajo vprašanja temeljnih človekovih vrednot, danes izločenih iz javnega diskurza in vsakdanjega sveta. Temeljni naboj predstave je usmerjen proti »vseenosti«, proti poziciji, da ni mogoče ničesar več spremeniti. 
 

»Strah je danes postal tako močna sila, da paralizira celo generacijo v smislu, da se pogum več ne splača. Da so tisti, ki so pogumni, neumni. Pragmatizem 'varnosti' je postal vseobsegajoč, medtem ko je umetnost zame predvsem področje ne-varnosti.«

Sebastijan Horvat

Režiser: Sebastijan Horvat
Dramaturginja: Andreja Kopač
Scenografinja: Petra Veber
Kostumografinja: Belinda Radulović
Avtor glasbe: Drago Ivanuša
Video: Nejc Saje
Lektor: Srečko Fišer
Koreografinji: Jana Menger in Leja Jurišić
Asistentka režiserja: Eva Nina Lampič
Oblikovalca luči: Milan Podlogar in Petra Veber

PREMIERA: 19. september 2009 ob 20.00 uri v Drama SNG Ljubljana.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/sebastijan-horvat-andreja-kopa%C4%8D-eva-nina-lampi%C4%8D-pot-v-jajce