Slovenska gledališča prvič del Evropske noči gledališč

Avtor: Gledališče Glej

Evropska noč gledališč je projekt, ki se odvija tretje leto zapored, in katerega cilj je povezati vsa evropska gledališča. Vsa gledališča, kulturni domovi, društva, zavodi in javne ustanove, ki so povezane z gledališčem po Evropi, naj bi na isti dan odprla vrata in pokazala občinstvu, kaj ustvarjajo oziroma so ustvarili v preteklih sezonah.Pobudnik mednarodnega projekta, ki ga izvajajo že v sedmih evropskih državah, je Dječje kazalište Dubrava iz Zagreba, k funkciji koordinatorja za Slovenijo pa je bilo povabljeno Gledališče Glej. Evropska noč gledališč se vsako leto zgodi na tretjo soboto v mesecu novembru, letos bo to v soboto, 19. novembra 2011. Slovenska gledališča se projektu letos pridružujejo prvič, z željo, da noč gledališč postane tradicionalna jesenska prireditev tudi pri nas. S svojimi programi se v projekt Evropske noči gledališč vključujejo naslednje slovenske gledališke institucije: SNG Drama Ljubljana, SNG Nova Gorica, Prešernovo gledališče Kranj, Slovensko ljudsko gledališče Celje, Lutkovno gledališče Ljubljana, Lutkovno gledališče Maribor, Kulturni center Španski borci, KUD France Prešeren, Mini teater, Plesni teater Ljubljana, Bunker – Stara elektrarna, Gledališko društvo Radeče, Prosvetno društvo Vrhovo, Teatro Matita in Gledališče Glej. Poleg naštetih pilotni projekt v Sloveniji podpirajo tudi: Kino Šiška – center urbane kulture in Zavod Maska Ljubljana.

O projektu
V letu 2011 je bilo Gledališče Glej povabljeno k sodelovanju v mreži koordinatorjev evropskega gledališkega projekta - European Theatre Night, ki se vsako leto zgodi tretjo soboto v novembru, letos bo to sobota, 19. novembra. Vabilo je prišlo s strani partnerjev iz Diječjeg kazališta Dubrava iz Zagreba, hrvaških in vseevropskih iniciatorjev omenjene pobude. European Theatre Night oz. Evropska noč gledališč je projekt, ki je nastal leta 2008 in se vsako leto širi po evropskih državah ter stremi k svetovnem nivoju. Gre za večer, ko naj bi vsa gledališča, kulturni domovi, društva, zavodi in javne ustanove odprla svoja vrata in pokazala občinstvu, kaj ustvarjajo oz. so ustvarili v preteklih sezonah.

V letu 2008 se je projekt začel razvijati na idejni osnovi, v letu 2009 pa so se mu že pridružila gledališča iz Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Črne Gore in nato tudi Slovaške. V letu 2010 se je projekt širil in začeli so se dogovori s Srbijo, Češko in Francijo, kjer je bila ideja vseevropske noči gledališča pred leti pravzaprav rojena. V letu 2011 so se k projektu pridružili koordinatorji iz Slovenije (Gledališče Glej) in Avstrije. Partnerji mednarodne mreže so za slovenskega koordinatorja projekta izbrali Gledališče Glej.

Čeprav je vabilo prišlo tik pred iztekom leta 2011 so v Gleju hoteli že letos izkoristiti priložnost, da bi slovenska gledališča in predstave, ki so jih ustvarili, uvrstili na seznam uprizoritev iz sedmih držav, ki soustvarjajo projekt Evropska noč gledališč. V letošnjem pilotnem projektu so slovenske gledališke institucije povabili k sodelovanju oziroma k podpori projektu, ki na evropskem nivoju izpričuje skrb za gledališče in promovira gledališko ustvarjalnost kot tako in povezovanje gledaliških ustvarjalcev med seboj in s publiko. Čeprav so bili letos prisiljeni projekt organizacijsko izvesti v izredno kratkem roku (cca. en mesec) se je njihovemu vabilu odzvalo kar šestnajst gledaliških institucij iz Slovenije. Prepričani so, da jih bo naslednjo leto, še mnogo več, ko bo projekt Evropska noč gledališč tudi v Sloveniji iz pilotnega prešel v tradicionalnega. Dolgoročni cilj projekta Evropska noč gledališč v Sloveniji je na isti dan povezati prav vse institucije, ki se v slovenskem prostoru na kakršenkoli način ukvarjajo z gledališčem. Dolgoročni cilj projekta Evropska noč gledališč v Evropi je v naslednjih letih preseči raven zgolj lokalne državne predstavitve gledališč, temveč doseči, da bi si države na ta dan tudi mednarodno izmenjale predstave in svoji publiki ponudile možnost ogleda raznovrstne mednarodne produkcije in projekte mednarodnih partnerjev. V Gleju verjamejo, da projekt Evropska noč gledališč odpira vrata sodelovanjem in povezovanju na ravni gledališč in gledališkega ustvarjanja v Sloveniji kot tudi mednarodno.

Program


Več informacij: www.europeantheatrenight.com


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/slovenska-gledalisca-prvic-del-evropske-noci-gledalisc