Jesenske gledališke delavnice - Čuječnost in ustvarjalnost

Avtor: JSKD

Po odličnih odzivih na februarja in junija 2011 izvedena seminarja Čuječnost in ustvarjalnost za sezono 2011/12 pri JSKD najavljajo tri nove termine za ustvarjanje in samoraziskovanje z umetnostnimi izraznimi sredstvi ter vas vabijo k udeležbi na jesenski, pomladni ali poletni delavnici z naslovom Čuječnost in ustvarjalnost.


Trenutno se lahko prijavite na jesensko Čuječnost in ustvarjalnost, ki bo potekala v času od 14.-16. in 21.-23. oktobra 2011. Prijavni rok je odprt do 7. oktobra 2011 oz. do zapolnitve razpisanih mest v skupini. Pomladna Čuječnost in ustvarjalnost bo potekala marca 2012, poletna Čuječnost in ustvarjalnost pa od junija 2012. Prijavni roki na ti dve delavnici bodo objavljeni v začetku naslednjega leta.

ČUJEČNOST IN USTVARJALNOST. 
Avtentično gibanje in ustvarjalno izražanje v različnih umetnostnih medijih.

14.-16. oktober in 21.-23. oktober 2011
Dvorana JSKD Cepetka, Cankarjeva ulica 5, Ljubljana
   
Avtorica in izvajalka delavnice: Aleksandra Schuller

Delavnica je namenjena vsakomur, ki se zanima za samoraziskovanje in ustvarjanje v različnih umetnostnih medijih (izražanje skozi gib-ples, zvok-glas, pisanje, risanje idr.). K udeležbi in strokovnemu izpopolnjevanju pa vabimo tudi gledališke, plesne, likovne in glasbene ustvarjalce/pedagoge/terapevte ter strokovne delavce s področij vzgoje, izobraževanja, socialnega dela ter zdravstva, ki pri svojem delu z otroki, mladino ali odraslimi vključujejo ustvarjalne dejavnosti.

Ustvarjalni proces je zasnovan tako, da se udeleženci postopoma izkustveno seznanijo z disciplino Avtentično gibanje/Authentic Movement, sodobno prakso zavedanja v gibanju, ki se je v zadnjem desetletju razvila v enega izmed osrednjih pristopov v gibalno-plesni edukaciji/terapiji; uporaba njenih principov je pogosta tudi na drugih področjih pomoči in poučevanja z umetnostnimi izraznimi sredstvi (npr. dramska, likovna, glasbena smer umetnostne terapije/pedagogike) ter v t.i. na telo osredotočenih in integrativnih terapevtskih pristopih.

Udeleženci bodo spoznali integrativno obliko Avtentičnega gibanja, ki bo izhajala iz neposrednega telesnega izkustva in se bo izražala ter razvijala tudi skozi druge ustvarjalne moduse.

Na delavnici se bomo najprej osredotočili na osnovne prvine čuječnosti v gibanju: na kultiviranje samozavedanja (npr. kako se počutim, diham in gibam v danem trenutku; kakšna čustva, misli, vonje, podobe zaznavam) in razvijanje veščin pričevanja lastnemu toku zaznav oziroma odzivov nanje (pozorno sledenje svojemu gibanju, zavedanje interakcije med mislimi/čustvi in telesnimi reakcijami). Simbolni pomen in obliko svoje notranje izkušnje, ki se bo prvenstveno utelesila skozi gibalno akcijo, bodo sodelujoči lahko ustvarjalno izrazili tudi skozi risanje, pisanje, zvok in glas.

Ustvarjalno delo in raziskovanje osebnih, medosebnih ter nadosebnih tem bo potekalo v podpornem skupinskem okolju; v odprti komunikaciji, ki bo pomagala vzpostaviti ustvarjalni prostor za vsakega posameznega udeleženca. Delavnica bo omogočala tudi podporo za prenos pridobljenih izkušenj v vsakdanje življenje, v osebno ustvarjalno in strokovno delo udeležencev.  

◙ Sodelujoči ne potrebujejo posebnih veščinskih predznanj. Delavnica je primerna za vse, ki jih zanima poglobljeno raziskovanje lastnih ustvarjalnih potencialov in razvijanje pozornega zavedanja v vsakdanjem življenju, hkrati pa lahko nova znanja ponudi tudi ustvarjalcem z izkušnjami.

◙ Oprema: udobna oblačila, delali bomo v nogavicah ali bosi; udeležence prosimo, da s seboj prinesejo majhno blazino za sedenje; risalni blok in brezčrtni zvezek; pisala, barvice ter nekaj čimbolj raznovrstnih zvočil in/ali majhnih inštrumentov. 
   
◙ Zaradi na posameznika osredotočenega pristopa bo delo potekalo v mali skupini, 6-8 udeležencev. Sodelujoče prosimo, da se udeležijo celotne delavnice in ob tem upoštevajo dogovorjene termine posameznih srečanj.

Mentorica: dr. Aleksandra Schuller je samostojna pedagoginja v kulturi in docentka za uprizoritvene vede na Oddelku za kulturne študije UP FHŠ Koper. Je specialistka discipline Avtentično gibanje, neposredna učenka pionirke AG, plesno-gibalne terapevtke dr. Janet Adler (ZDA-Kanada). Njeno raziskovalno-pedagoško delo se osredotoča na uprizoritvene študije, gledališko pedagogiko in integrativno umetnostno terapijo. Vodi izkustvene delavnice za različne strokovne javnosti, kot gostujoča predavateljica sodeluje tudi z nekaterimi visokošolskimi članicami združenja ECArTE (European Consortium for Arts Therapies Education). 

Cena delavnice: 200 euro (z vključenim DDV).

Rok za prijavo na jesensko Čuječnost in ustvarjalnost:  petek, 7. oktober 2011.

Dodatne informacije in prijave: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/jesenske-gledaliske-delavnice-cujecnost-in-ustvarjalnost