Grdi raček požel odobravanje

Avtor: Mini teater

Hrvaška kritika in publika navdušena nad predstavo Grdi raček v režiji Roberta Waltla v ZKM v Zagrebu.


foto Mara Bratoš

V nedeljo je bila v Zagrebačkom kazalištu mladih premiera predstave Ružno pače (Grdi raček) v režiji Roberta Waltla.

Odzivi publike nad predstavo so fantastični, nič manj navdušena ni kritika hrvaških medijev, ki ne skopari s pohvalami in navdušenjem.

http://www.tportal.hr/kultura/kazaliste/127147/Ruzno-pace-kao-vrhunac-kazalista-za-najmlade.html
(T-Portal)

http://www.vjesnik.hr/Article.aspx?ID=3352359C-19C1-4851-8FBF-E45DB0D95B23
(Vjesnik)

http://novine.novilist.hr/default.asp?WCI=Rubrike&WCU=2859285A2863285D2863285A28582859285928632893289D2894289C28632863285D285D285C285E2860286028632863286328592863J
(Novi List)


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/grdi-ra%C4%8Dek-po%C5%BEel-odobravanje