Delavnica dramskega pisanja - kreativni potenciali psihodrame

Avtor: 41. TSD

41. TEDEN SLOVENSKE DRAME - o delavnici dramskega pisanja.


V Kranju je že pred uradno otvoritvijo Tedna slovenske drame potekala delavnica dramskega pisanja pod naslovom Kreativni potenciali psihodrame (letos v podobni obliki že drugič), ki je bila namenjena predvsem mladim dramatikom. Vodili so jo gledališki režiser Tomi Janežič, hrvaška dramatičarka Lada Kaštelan ter psihiater in vodja Inštituta za psihodramo v Beogradu dr. Vladimir Milošević, s katerim smo spregovorili nekaj besed.

O konceptu …
Ta format delavnice dramskega pisanja temelji na tehniki psihodrame, ki je v osnovi metoda psihoterapije, v konkretnem primeru pa je služila kot sredstvo za spodbujanje in razvijanje kreativnih sposobnosti dramskih avtorjev, pa tudi za razreševanje morebitnih problemov posameznikov z blokadami v ustvarjalnem procesu.

O udeležencih …
Največ udeležencev je dramatikov, vendar to ni bil pogoj za sodelovanje. Niti ni nujno, da pride pisec na delavnico z že vnaprej razvito idejo ali dokončano dramo. Primarni namen delavnice je bilo oblikovanje bolj realnih in prepričljivih dramskih likov s pomočjo psihodrame kot metode spoznavanja človeškega značaja v procesu dramskega pisanja.

O postopku …
Na delavnici se ukvarjamo s spontanim delovanjem v aktualnih situacijah in tako sprožimo proces, v katerem pride na površje res tisto najbolj avtentično, pristno v nas – tudi čustva – in nam postane bolj domače, prepoznavno, in tako ga lažje jasno oblikujemo. V procesu k temu seveda bistveno pripomoreta dinamika in kolektivno delo v skupini. (nl)

(Vir: Predramnik 2. Bilten Tedna slovenske drame)

***


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/delavnica-dramskega-pisanja-kreativni-potenciali-psihodrame