Zavračamo pozicijo brezupa

Avtor: Iztočnica Tamara Matevc, SiGledal

IZTOČNICA: V kakšni meri je sodobni ples prepoznaven med širšo publiko in na kakšen način ga lahko v zavesti publike vzpostavljamo kot nekaj zanimivega in privlačnega? – Odgovarja Alma R. Selimović.


Bliss / foto Petra Veber

ALMA R. SELIMOVIĆ: Sodobni ples se sooča s podobnimi težavami kot večina sodobne umetnosti; ena izmed perečih težav je seveda tudi pomanjkanje občinstva. Razlogov je več; raztezajo se vse od tega, da je morda pogosto res hermetičen oziroma težko dostopen brez primerne kontekstualizacije ali priprave, do tega, da je sistemsko finančno podhranjen in posledično tudi kadrovsko, prostorsko, promocijsko … Omeniti velja tudi, da se je količina produkcije v preteklih letih dramatično povečala, ljudje izbirajo med mnoštvom predstav oziroma dogodkov.

Velik korak za zavest o sodobnem plesu v Sloveniji so recimo podelitve Prešernovih nagrad ali nagrad Prešernovega sklada Maji Delak, Iztoku Kovaču, Mateji Rebolj; velik korak pri vpisovanju v zavest vsakega državljana, a vseeno premajhen za preboj. Pomemben signal je tudi, da v Sloveniji sodobni ples še ni prebil praga institucij in bolj ali manj ostaja v domeni zasebnega sektorja.

Vendar kot producenti predstav, organizatorji festivala Mladi levi in festivala Drugajanje in upravljavci Stare mestne elektrarne – Elektro Ljubljana (ki je oder mnogih sodobnoplesnih predstav) ne obupujemo in zavračamo pozicija brezupa. Občinstvo se trudimo vzgajati in skozi zadnja leta se je izkazalo, da je najbolj zanesljiv in uspešen način pridobivanja občinstva vključevanje ljudi v procese dela in ustvarjanja. S prostovoljskimi programi, z vključevanjem ljudi iz soseske, s sodelovanjem s šolami in vrtci, z izobraževalnimi programi, uporabo socialnih omrežij … dosegamo večje rezultate kot z oglaševanjem. To seveda ne pomeni, da se ni želimo bombastičnega budgeta za billboard oglaševanje in zaposlene osebe, ki bi se ukvarjala samo s promocijo; pomeni pa, da obstajajo še drugi načini kot pa nagovarjanje prek piara in oglaševanja. Načini, ki so dolgoročno uspešnejši.

Pomemben element se nam zdi tudi izobraževanje, zato si prizadevamo, da bi mladim ponudili vsebine, ki bi jih iztrgale iz segmenta potrošnje komercialne umetnosti; pri projektu Kulturstik smo sodelovali z osnovnimi šolami in izkazalo se je, da je pomembno nagovoriti tudi učitelje, mentorje, ne samo otroke. Sedaj sodelovanje nadaljujemo; v okviru projekta Mladibor, ki ga bomo skupaj z II. gimnazijo Maribor producirali za EPK 2012, bomo sodelovali z 20 srednjimi in osnovnimi šolami. Zveni kot puhlica, ampak mladi so bodoče občinstvo in bodoči umetniki.

Kot pravi Rok Vevar. Zadovoljni bomo šele, ko bodo slovenski sodobni plesalci gesla v križankah, ki jih bo znal rešiti vsak. Do takrat pa nas čaka še veliko dela. Veselimo se ga!

 


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/zavra%C4%8Damo-pozicijo-brezupa