Glasbena, gledališka in galerijska dejavnost leta 2009 v številkah

Avtor: STA

V letu 2009 je v Sloveniji delovalo 19 profesionalnih orkestrov in zborov, ki so skupaj izvedli 1784 koncertov. Gledališč je delovalo 29, njihove predstave pa si je ogledalo 782.491 gledalcev. V 170 slovenskih muzejih in galerijah ter likovnih razstaviščih pa so v letu 2009 zabeležili 2,6 milijona obiskovalcev.


 

V letu 2009 je v Sloveniji delovalo 19 profesionalnih orkestrov in zborov, kar je eden manj kot v letu 2008. O zborovski dejavnosti je statističnemu uradu poročalo pet zborov, to je eden manj kot leto pred tem. Orkestri in zbori so v letu 2009 izvedli 2,5 odstotka manj del kot leta 2009.

Slovenska gledališča so v letu 2009 na novo izvedla 236 del. V matičnih hišah je bilo izvedenih 3776 predstav ali za 9,2 odstotka predstav manj kot v letu 2008. Gostujoče skupine so v matičnih hišah slovenskih gledališč izvedle 858 predstav. Gledališke predstave si je v letu 2009 ogledalo za 9,8 odstotka manj gledalcev kot v letu 2008.

O svoji dejavnosti v letu 2009 je statističnemu uradu poročalo deset muzejev, muzejskih zbirk in galerij oziroma likovnih razstavišč manj kot leto pred tem. Njihova razstavna dejavnost je obsegala 2169 stalnih in občasnih razstav, ker je za 50 več kot v letu 2008. Razstave si je ogledalo 2.600.882 obiskovalcev, kar je za šest odstotkov več kot v letu pred tem.

Kulturni domovi pa so v letu 2009 organizirali 8855 prireditev, kar je za 5,5 odstotka manj kot v letu 2008. Kot kažejo podatki Statističnega urada RS, se število prireditev v kulturnih domovih spreminja iz leta v leto.

Kulturni domovi so 3141 prireditev, kar je 35,5 odstotka, organizirali v lastni produkciji, kar je 62 manj kot v predhodnem letu. Delež domače večinske koprodukcije, to je tiste, za katero je prikazan samo tisti koproducent, ki je pri proizvodnji prireditve sodeloval z večinskim deležem, je v letu 2009 znašal 16,6 odstotka. S tujimi producenti so v letu 2009 sodelovali pri 120 prireditvah. Izvedli so 4263 gostovanj. Vseh obiskovalcev prireditev v kulturnih domovih v letu 2009 je bilo skupaj približno 2,3 milijona.

Med prireditvami v kulturnih domovih je bilo tudi 1363 vzgojno-izobraževalnih seminarjev in delavnic, na katerih je sodelovalo 122.886 udeležencev, med njimi 89,1 odstotka otrok in mladih.


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/glasbena-gledali%C5%A1ka-in-galerijska-dejavnost-leta-2009-v-%C5%A1tevilkah