SNG Nova Gorica in načrti za prihodnost

Avtor: SNG Nova Gorica

Svet zavoda Slovenskega narodnega gledališča Nova Gorica se je danes, 8. maja 2009, sestal prvič po zamenjavi vodstva ter se seznanil s trenutno situacijo v gledališču in načrti za prihodnost.

Vršilec dolžnosti direktorja Jožko Čuk in vršilec dolžnosti umetniškega vodje Srečko Fišer sta svetu predstavila aktivnosti, ki potekajo pod njunim vodstvom od 15. aprila. Trenutno potekajo osebni razgovori z vsemi zaposlenimi, na podlagi katerih ugotavljata, da v gledališču obstaja dovolj pozitivne energije in usmerjenosti k skupnemu cilju, kar je predvsem visoko kakovostno umetniško ustvarjanje za zadovoljitev publike. Zaradi zagotovitve in izpeljave tekoče sezone je bilo potrebno sprejeti in izvesti nekaj korektivnih ukrepov.

V mesecu maju sta predvideni še dve premieri: ČUDEŽ V ŠARGANU in POT V JAJCE, ki nastaja v koprodukciji s SNG Drama Ljubljana. V mednarodnem projektu ETC – European Theatre Convention ORIENT-EXPRESS bo SNG Nova Gorica sodelovalo namesto s planirano predstavo TETOVIRANE DUŠE s svojo produkcijo ORKESTER TITANIK. V okviru projekta bosta organizirana dva sklopa dogodkov, in sicer 19. in 20. junija v Ljubljani ter med 21. in 24. junijem v Novi Gorici.

Festival mreže NETA – Nove evropske teatrske akcije bo zaradi ustreznejšega termina izveden v skupni organizaciji SSG Trst in SNG Nova Gorica v začetku oktobra v Trstu in Novi Gorici.

Zadnjo načrtovano abonmajsko predstavo TETOVIRANE DUŠE bo SNG Nova Gorica nadomestilo s predstavo EDA (ZGODBA BRATOV RUSJAN), ki je nastala v koprodukciji s Slovenskim mladinskim gledališčem iz Ljubljane. Za abonente bo predstava na odru SNG Nova Gorica izvedena meseca septembra, v okviru praznovanj obletnice Edvarda Rusjana.

V mesecu juniju se bo, tako kot je v navadi, začel vpis abonmaja za sezono 2009/10.

Potekajo aktivnosti, ki so vezane na reševanje prostorske problematike gledališča, ter aktivnosti za intenzivnejšo prisotnost gledališča v življenju Nove Gorice in Goriške, vključno z marketinškimi aktivnostmi, ki zahtevajo ustrezno posodobitev in prilagoditev času in prostoru. SNG Nova Gorica tudi potrebuje ustrezno kadrovsko dopolnitev igralskega ansambla, ki ga je v letošnji sezoni zapustilo nekaj igralcev. Jeseni bo svet zavoda obravnaval tudi osnutek strateškega načrta.

Svet zavoda je potrdil aktivnosti, ki jih izvaja novo vodstvo SNG Nova Gorica, in mu izrazil podporo pri urejanju razmer v gledališču, z željo, da bo Slovensko narodno gledališče ponovno prevzelo vlogo vodilne kulturne institucije na Primorskem, ki jo ima tudi zaradi statusa nacionalnega gledališča.

 


Vir: http://veza.sigledal.org/prispevki/sng-nova-gorica-in-na%C4%8Drti-za-prihodnost